Opis produktu (21141)

Pamiętaj, że do Jaskini zombie wchodzisz na własne ryzyko!