zestaw lego 45345 education spike essential

Zestaw LEGO Education SPIKE Essential 45345

LEGO Education SPIKE Essential to ciekawy sposób na praktyczn? nauk? przedmiotów ?cis?ych dla uczniów klas 1?3 szko?y podstawowej. Zestaw jest cz??ci? systemu nauczania LEGO i bazuje na zabawie oraz opowiadaniu historii. W ten sposób zach?ca uczniów do badania zagadnie? zwi?zanych z przedmiotami STEAM, równocze?nie rozwijaj?c ich zdolno?ci j?zykowe i matematyczne oraz wspieraj?c rozwój spo?eczno-emocjonalny.W komplecie jest 449 klocków oraz cztery minifigurki postaci o ró?nych osobowo?ciach, których historie i problemy zaciekawi? wszystkich uczniów. Modele budowane przez uczniów o?yj? dzi?ki programowaniu (za pomoc? bloków z ikonami i poleceniami s?ownymi) prostego sprz?tu ? inteligentnego Huba z dwoma portami, dwóch ma?ych silników, matrycy ?wietlnej oraz czujnika kolorów. Zawarte w zestawie klocki LEGO s? kolorowe, odpowiednie do wieku uczniów i znane wszystkim dzieciom, a ca?o?? uzupe?niaj? cz??ci zamienne i wytrzyma?y pojemnik z tackami do sortowania wed?ug koloru, które u?atwiaj? budowanie i sprz?tanie po sko?czonych zaj?ciach.Rozwi?zanie SPIKE Essential nale??ce do systemu nauczania LEGO oferuje pi?? modu?ów zawieraj?cych po osiem 45-minutowych zaj?? zgodnych ze standardami nauczania STEAM. Do ka?dych zaj?? dost?pne s? kompleksowe scenariusze lekcji z ?wiczeniami rozwijaj?cymi umiej?tno?ci matematyczne i j?zykowe. Udost?pniamy równie? kryteria oceny oraz filmy szkoleniowe dla nauczycieli. Aby zwi?kszy? pewno?? siebie nauczycieli i przygotowa? ich do skutecznego korzystania z systemu nauczania LEGO na zaj?ciach z przedmiotów STEAM, przygotowali?my kompleksowy program rozwoju zawodowego powi?zany z ofert? SPIKE Essential.

Czytaj dalej...

Najlepsza oferta

lego.com

Lego.com

1.649,00 zł
Zobacz

UJAWNIENIE: Możemy otrzymać prowizję, jeśli użyjesz jednego z naszych linków, aby dokonać zakupu bez żadnych kosztów.

Nie preferujemy tych linków w cenniku. Jesteśmy niezależną porównywarką cen, a te linki pomagają nam w utrzymaniu witryny.

Opis Zestaw LEGO Education SPIKE Essential 45345

LEGO Education SPIKE Essential to ciekawy sposób na praktyczną naukę przedmiotów ścisłych dla uczniów klas 1–3 szkoły podstawowej. Zestaw jest częścią systemu nauczania LEGO i bazuje na zabawie oraz opowiadaniu historii. W ten sposób zachęca uczniów do badania zagadnień związanych z przedmiotami STEAM, równocześnie rozwijając ich zdolności językowe i matematyczne oraz wspierając rozwój społeczno-emocjonalny.W komplecie jest 449 klocków oraz cztery minifigurki postaci o różnych osobowościach, których historie i problemy zaciekawią wszystkich uczniów. Modele budowane przez uczniów ożyją dzięki programowaniu (za pomocą bloków z ikonami i poleceniami słownymi) prostego sprzętu — inteligentnego Huba z dwoma portami, dwóch małych silników, matrycy świetlnej oraz czujnika kolorów. Zawarte w zestawie klocki LEGO są kolorowe, odpowiednie do wieku uczniów i znane wszystkim dzieciom, a całość uzupełniają części zamienne i wytrzymały pojemnik z tackami do sortowania według koloru, które ułatwiają budowanie i sprzątanie po skończonych zajęciach.Rozwiązanie SPIKE Essential należące do systemu nauczania LEGO oferuje pięć modułów zawierających po osiem 45-minutowych zajęć zgodnych ze standardami nauczania STEAM. Do każdych zajęć dostępne są kompleksowe scenariusze lekcji z ćwiczeniami rozwijającymi umiejętności matematyczne i językowe. Udostępniamy również kryteria oceny oraz filmy szkoleniowe dla nauczycieli. Aby zwiększyć pewność siebie nauczycieli i przygotować ich do skutecznego korzystania z systemu nauczania LEGO na zajęciach z przedmiotów STEAM, przygotowaliśmy kompleksowy program rozwoju zawodowego powiązany z ofertą SPIKE Essential.

 • Cztery sympatyczne minifigurki postaci o różnych cechach i osobowościach wspomagają naukę rozwiązywania problemów i rozwój społeczno-emocjonalny.
 • W komplecie dwa małe silniki, czujnik kolorów, kolorowa matryca świetlna 3x3 oraz inteligentny mały Hub z dwoma portami wejścia/wyjścia, łącznością Bluetooth, 6-osiowym żyroskopem oraz akumulatorem litowo-jonowym wyposażonym w port ładowania i połączenia micro USB.
 • Złożony z 449 elementów zestaw zawiera też gamę znanych klocków LEGO i części zamiennych, z których w łatwy i intuicyjny sposób można budować modele.
 • Wytrzymałe pudełko do przechowywania klocków z tackami do sortowania według koloru ułatwia utrzymanie porządku w klasie.
 • Aplikacja SPIKE służy do nauki programowania w odpowiednim do wieku uczniów środowisku programowania opartym na języku Scratch i wykorzystującym ikony oraz polecenia słowne.
 • Pięć modułów zawiera po osiem 45-minutowych zajęć zgodnych ze standardami nauczania, które zachęcają do samodzielnego myślenia oraz nauki przedmiotów STEAM przez zabawę w opowiadanie historii i rozwiązywanie problemów.
 • Kompleksowe materiały dla nauczycieli dołączone do każdej lekcji pomagają zyskać pewność siebie i przeprowadzać skuteczne zajęcia.Kluczowe wartości edukacyjne
 • Rozwój umiejętności myślenia komputacyjnego, w tym tworzenia i modyfikowania sekwencji, testowania, debugowania i używania pętli.
 • Poznawanie procesu projektowania inżynieryjnego, w tym definiowanie problemu, przeprowadzanie burzy mózgów w poszukiwaniu rozwiązania oraz testowanie i udoskonalanie prototypów.
 • Badanie pojęć naukowych: energii, przekazywania energii i zderzeń.
 • Wzmocnienie umiejętności komunikacji podczas wspólnych dyskusji na temat przeprowadzonych doświadczeń.
 • Rozwiązywanie problemów związanych z opowiadanymi historiami.
 • Opanowanie słownictwa związanego z umiejętnościami społecznymi i emocjami podczas pomagania bohaterom historii w rozwiązaniu problemu.

Specyfikacja Zestaw LEGO Education SPIKE Essential 45345

Oficjalne imię Zestaw LEGO Education SPIKE Essential
SKU 45345
EAN 5702016677591
UPC 673419322690
Elementy 449
Temat LEGO Education
LEGO price 1.649,00 zł  –  lego.com
Instrukcje Pobierz instrukcję obsługi

Inni również oglądali

LEGO Zaawansowane maszyny 45002
LEGO Zaawansowane maszyny 45002
1.349,00 zł
-4%
LEGO Zbuduj Emocje 45018
LEGO Zbuduj Emocje 45018
479,00 zł
LEGO Mój świat XL 45028
LEGO Mój świat XL 45028
1.449,00 zł
-7%
LEGO 45025 Pociąg do programowania
LEGO 45025 Pociąg do programowania
1.116,99 zł
LEGO Rury 45026
LEGO Rury 45026
829,00 zł
-6%
Zestaw dodatkowy LEGO 45680 Education SPIKE Prime
Zestaw dodatkowy LEGO 45680 Education SPIKE Prime
547,99 zł